Poproś o darmową konsultację!

Podane w formularzu dane osobowe będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi.
Newsletter

« Wróć

Ulga podatkowa do 53 tys zł - m.in. na fotowoltaikę dla osób fizycznych

Oceń ten post:
3.89 5 1 9
Opublikowano 22.01.2019 r.

ulga podatkowa termomodernizacja 2019

Od 2019 roku możesz skorzystać z ulgi w podatku dochodowym - m.in. na zakup fotowoltaiki, folii grzewczych oraz termomodernizację domu. Możesz odliczyć aż 53 tys zł w ciągu 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek!

 

Poradnik inwestora – ulga termomodernizacyjna 2019

Pobierz poradnik inwestora i dowiedz się wszystkiego od A do Z na temat ulgi termomodernizacyjnej!

poradnik ulga termomodernizacyjna

 

Nowe zmiany w programie w 2020 roku:

 • Skrócenie z 90 do 30 dni roboczych czasu rozpatrywania wniosków, uproszczenie wniosku o dotację, uzależnienie wysokości dotacji od efektu ekologicznego - to jedne z najważniejszych zmian, jakie czekają program antysmogowy "Czyste Powietrze".
 • Nowy program ma zintensyfikować ilość składnych oraz rozpatrywanych wniosków. Budżet programu na 10 lat to ponad 100 mld zł.
 • Jedną z głównych zmian ma być uproszczenie zasad przyznawania dotacji, a także uproszczenie samego wniosku o dotację. W tym pierwszym przypadku, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska nie będą już liczyły wysokości dochodów potencjalnych beneficjentów. Jeśli chodzi o sam wniosek, to nie trzeba będzie podawać szczegółowych danych technicznych, zbierać zaświadczeń i dokumentować wysokość swoich dochodów. Zgodnie z zapowiedziami będzie to zastąpione oświadczeniami.
 • Po zmianach wniosek o dotację będzie też łatwiej złożyć. Poza "tradycyjną" papierową formą będzie można to zrobić za pośrednictwem portalu gov.pl oraz stron wojewódzkich funduszy. Same fundusze mają też znacznie szybciej rozpatrywać wnioski od beneficjentów (z 90 do 30 dni roboczych).
 • Kolejną nowością w programie ma być włączenie do niego samorządów i banków. Rolą gmin będzie wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania w programie oraz udzielanie pożyczek osobom uprawnionym do zwiększonego dofinansowania. W przypadku zaświadczeń będą to robiły Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Banki z kolei mają być źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego w formie pożyczek i kredytów. Ma powstać dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu, a dotychczasowa pożyczka "refundacyjna" zostanie usunięta. Banki mają też udostępniać swoje placówki jako nowe kanały dystrybucji dotacji w programie.
 • Zmianie ulegnie również podział na grupy dochodowe, a dotacje mają rosnąć wraz z efektem ekologicznym.
 • Pierwszą grupę mają stanowić osoby osiągające do 100 tys. zł dochodu rocznie. W tym przypadku dotacje wyniosą do 35 proc. kosztów termomodernizacji/wymiany źródła ciepła i maksymalnie do 20 tys. zł. Jeżeli beneficjent zdecyduje się na zainstalowanie pompy ciepła, dotacja wzrośnie do 25 tys. zł. Wsparcie będzie jeszcze wyższe (30 tys. zł), jeżeli właściciel dodatkowo skorzysta z instalacji paneli fotowoltaicznych w ramach programu "Mój Prąd".
 • Powyżej progu 100 tys. zł będzie przysługiwać termomodernizacyjna ulga podatkowa.
 • Szczególną grupę beneficjentów mają stanowić ci, których dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosi do 1,4 tys. zł i 1,9 tys. zł dla osoby samotnie mieszkającej w domu. W tym przypadku dotacją będzie można sfinansować do 60 proc. inwestycji i wynosić ona będzie maksymalnie 32 tys. zł. Przy dodatkowej fotowoltaice będzie to 37 tys. zł. To właśnie do obsługi tych beneficjentów mają być włączone samorządy.
 • Dotacje mają być dostępne również dla osób, które wymieniły już źródła ciepła i będą wynosiły do 10 tys. zł. W przypadku osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania będzie to kwota do 15 tys. zł na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
 • W nowym programie będzie weryfikowana też możliwość podłączenia domów do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Jeżeli dom już będzie podłączony do sieci gazowej, bądź z niej korzysta, ale nie do celów grzewczych, wówczas nie będzie można uzyskać dofinansowania do kotła na paliwo stałe.

 

 

 

 

Kto może skorzystać z ulgi podatkowej?

Z ugi może skorzystać podatnik podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej (zarówno według stawki 18, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, "będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki kwalifikowane do skorzystania z ulgi.

 

Jakie wydatki są kwalifikowane do ulgi podatkowej?

 

 • Materiały budowlane i urządzenia:
 1.  materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2.  węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3.  kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 4.  kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 5.  zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 6.  kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 7.  przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8.  materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 9.  materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 10.  materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 11.  pompa ciepła wraz z osprzętem;
 12.  kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 13.  ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 14.  stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 15.  materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

 

 • Usługi:
 1.  wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 2.  wykonanie analizy termograficznej budynku;
 3.  wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 4.  wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 5.  docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 6.  wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 7.  wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 8.  montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 9.  montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 10.  montaż pompy ciepła;
 11.  montaż kolektora słonecznego;
 12.  montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 13.  montaż instalacji fotowoltaicznej;
 14.  uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 15.  regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 16.  demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

 

Jaka będzie wysokość ulgi od podatku?

Ustawa zakłada, że odliczeniu od dochodu podlegają wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 53 tys. zł (wartość instalacji). Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą termomodernizacyjną nie może przekraczać 3 lat.

Gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, podatnik może dokonywać odliczeń w kolejnych latach podatkowych, jednak nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek kwalifikowany.

 

Przykład:

Inwestycja w PV - 30 000,00

Dochód roczny podatnika PIT - 36 000,00

Bez odliczenia PV zapłaciłby :

do opodatkowania - 36 000 x 18% = podatek 6 480,00

Z odliczeniem PV zapłaciłby podatku:

36 000,00                                                                                                
- 30 000,00
…………………
do opodatkowania:
6 000,00 x 18% = podatek 1080,00

Różnica 
 6 480,00
-1 080,00
……………
5 400,00

Podsumowując, płatnik pomniejszy o całą kwotę 30 000,00 (wartość inwestycji w PV) swoją podstawę obliczenia podatku, a w efekcie nie odda fiskusowi 6 480,00  tys. zł (wg 18% stawki podatku), tylko 1 080,00 czyli zaoszczędzi 5 400,00 zł (30 000*18%) co oznacza, że koszt termomodernizacji (z kieszeni) wyniesie nie 30 000,00 a 24 600,00 (30 000,00 – 5 400,00)

 

 

Ustawa o uldze termomodernizacyjnej - zapis ustawy ⤵️


Przestań przepłacać za prąd i ogrzewanie + skorzystaj z ulgi podatkowej!

Zamów bezpłatną konsultację i dowiedz się jaki zestaw fotowoltaiczny pozwoli Ci pokryć w całości zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Budujesz dom? Zapewnij sobie zdrowe i bezobsługowe ogrzewanie foliami grzewczymi i płać za ogrzewanie 0 zł produkując darmowy prąd ze słońca!

FORMULARZ

 

Porozmawiaj z nami
Czat udostępnia Firmao.pl CRM